Deltakoncept

Kvalitetssikring ved faktureringsanalyse

Kvalitetssikring ved faktureringsanalyse har til formål at sikre, at man som kunde bliver faktureret korrekt af sin udbyder. Erfaringen har vist, at det snarere er reglen end undtagelsen, at teleselskaberne ikke implementerer kontrakterne korrekt, når de først er underskrevet. Oftest er teleselskaberne i god tro, men vi har oplevet eksempler, hvor det kunne påvises, at teleselskabet bevidst har undladt at oplyse kunden om fejl, som det har konstateret undervejs i aftaleperioden, og derfor blot har rettet fejlene fremadrettet uden at kompensere kunden økonomisk.

Det kan som kunde vise sig meget vanskeligt at gennemskue om aftalerne opfyldes fuldt ud. Én ting er at kontrollere om samtlige rabatter og tillægsmoduler er pålagt de enkelte abonnementer - dette fremgår af fakturaen. En anden ting er at sikre, at de korrekte priser på de enkelte kaldsretninger rent faktisk også slår igennem, hvilket ikke nødvendigvis behøver at være sammenfaldende med korrekt implementering af rabatter og tillægsmoduler. Som konsekvens heraf vælger stadigt flere virksomheder at få professionelle og uafhængige fagfolk til at foretage en kontrol af faktureringen.

Udgangspunktet for analysen er, at virksomheden giver os indsigt i de indgåede aftaler. Herefter indsamler vi analysegrundlaget i form af elektroniske forbrugsrapporter fra teleselskabet og sammenligner dette med aftalegrundlaget. Afhængigt af den ønskede detaljeringsgrad kan vi lave en mere tilbundsgående analyse ud fra de fysiske bilag fra teleselskabet. Analysen resulterer i en rapport, som vi sammen med virksomheden præsenterer personligt for teleselskabet. Rapporten redegør for den eventuelle fejlfakturering, som det kan konstateres, at teleselskabet har foretaget til virksomheden siden indgåelsen af aftalerne.

  

 

Deltakoncept ApS          Ørestads Blvd. 73          DK-2300 København S          Telefon: +45 70 25 70 27          E-mail: info@deltakoncept.dk