Deltakoncept

Forhandling

Vi oplever alt for ofte, at virksomheder ikke udnytter mulighederne for at få optimale aftaler i stand.  Dels kræver det en indsigt i et marked, som er i konstant udvikling og forandring, og dels kræver det mange tidsmæssige ressourcer at varetage en forhandlingsproces lige fra udsendelse af kravspecifikation til efterfølgende vurdering af tilbuddene samt afholdelse af forhandlingsrunder. Og selv i de tilfælde hvor en virksomhed vælger at varetage forhandlingsprocessen på egen hånd, er det meget vanskeligt at vurdere, om de tilbudte rabatter er optimale. Derfor tager mange virksomheder sig til takke med at forlænge aftalerne på uændrede vilkår. Et ofte anvendt argument fra teleselskabets side er, at kundens forbrug har været nedadgående siden indgåelsen af de seneste aftaler, hvilket gør det svært at tilbyde nogle væsentligt bedre rabatter ved en genforhandling. Ikke desto mindre har konkurrencen blandt teleselskaberne været støt stigende i de seneste år. Dette forhold bidrager alt andet lige til en øget forhandlingsstyrke hos kunderne, som bør udnyttes. Deltakoncept har mange års erfaring med forhandling af aftaler for kunder af enhver størrelse. Vi kender smertegrænsen for hvor langt teleselskaberne kan strække sig og vi ved hvilke parametre, der er væsentlige at inddrage i en konstruktiv forhandlingsproces.

Nedenstående model beskriver et typisk forløb ved en udbudsrunde. Vi betragter som sagt ethvert kundeforhold som et potentielt længerevarende samarbejde. Derfor er modellen skitseret ved en cirkel som illustrerer det kontinuerlige element i samarbejdet. Før musen over overskrifterne i modellen og få mere at vide om indholdet af de forskellige faser.

Deltakoncept ApS          Ørestads Blvd. 73          DK-2300 København S          Telefon: +45 70 25 70 27          E-mail: info@deltakoncept.dk