Deltakoncept

Administration af teleydelser

Ved at lade Deltakoncept varetage administrationen af virksomhedens teleydelser indgås en aftale om et længerevarende strategisk samarbejde. Omfanget og karakteren af samarbejdet aftales individuelt mellem virksomheden og Deltakoncept. Den aftalte månedspris afhænger derfor af indholdet af den konkrete ydelse.

Verdenen inden for tele- og datakommunikation er meget dynamisk, og tingenes tilstand er i konstant udvikling. Indgåelsen af en administrationsaftale sker som udgangspunkt med henblik på at sikre, at virksomheden løbende har den optimale løsning. Til dette formål foretager vi kvartalsmæssige faktureringsanalyser, så eventuelle fejlopkrævninger opdages i tide. Ydermere optimerer vi løbende forbruget ved at præsentere virksomheden for løsninger, som på sigt giver det bedste resultat på bundlinjen. Vi har fingeren på pulsen og overvåger konstant markedet for nye tiltag, som kan skabe værdi på lang sigt. Til forskel fra teleselskaberne ser vi tingene udelukkende med virksomhedens øjne, når vi vurderer, om en løsning er værdiskabende. Vores uafhængighed gør os til en troværdig sparringspartner!

Hvert kvartal afholder vi statusmøder med virksomheden, hvor vi dels sikrer, at faktureringen sker i overensstemmelse med de indgåede aftaler, dels påpeger mulighederne for optimering af forbruget. Derfor kræves det, at vi har løbende adgang til at indhente informationer fra teleselskabet om virksomhedens forbrug og tekniske setup. Dette opnås i form af en fuldmagt fra virksomheden.

Aftalen kan udvides til bl.a. at omfatte kontrol med, om medarbejderne overskrider eventuelle grænser for forbruget samt daglig administration af udvalgte områder indenfor tele- og datakommunikation.

Deltakoncept ApS          Ørestads Blvd. 73          DK-2300 København S          Telefon: +45 70 25 70 27          E-mail: info@deltakoncept.dk