Deltakoncept

Ydelser & Priser

Deltakoncepts ydelser tager udgangspunkt i det konkrete projekt, men overordnet består vores kerneydelser af:

  • Kvalitetssikring ved faktureringsanalyse
  • Kvalitetssikring ved økonomisk optimering
  • Forhandling af aftaler
  • Administration af teleydelser

Fælles for vores ydelser er, at der tages udgangspunkt i den enkelte kundes behov frem for at skabe standardiserede løsninger. Vi arbejder nemlig ud fra den overbevisning, at de bedste resultater skabes ved, at vi har indsigt i virksomheden og dens udfordringer. Derfor fordrer hver opgave, at der etableres et tæt samarbejdsforhold, hvor der arbejdes mod et fælles mål. Dette lader sig gøre ved at kunden giver os den fornødne indsigt samt at begge parter undervejs i forløbet holder hinanden ajourført om forhold, der har betydning for resultatet. Ansvaret for succes ligger både hos kunden og hos Deltakoncept.

Ethvert kundeforhold betragter vi som et potentielt længerevarende strategisk samarbejde - hvad enten der er tale om konkrete engangsydelser eller løbende ydelser. Derfor vil vores kunder opleve, at vi bestræber os på at yde en ekstra indsats på områder, som ofte rækker udover vores egentlige forpligtelser.

Vores honorar afhænger af opgavens karakter, men generelt arbejder vi efter tre prismodeller:

  • Fast aftalt pris
  • Afregning på baggrund af tidsforbrug
  • Resultatbaseret afregning

Den resultatbaserede afregning udgør en andel af den dokumenterede besparelse, som vi opnår for virksomheden. Eksempelvis vil vores vederlag ved aftaleforhandling udgøre en andel af virksomhedens besparelse i det første år af aftaleperioden. Besparelsen i de efterfølgende år tilfalder virksomheden selv.

Deltakoncept ApS          Ørestads Blvd. 73          DK-2300 København S          Telefon: +45 70 25 70 27          E-mail: info@deltakoncept.dk